Даний курс включає найкращі напрацювання університетів Австрії, Італії, Польщі та України.

У результаті проходження цього курсу студенти неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах зі статистики:

2018 рік

2017 рік

2014 рік

Курс «Статистика» орієнтований на:

  • студентів економічних спеціальностей, які бажають підвищити рівень знань з курсу «Статистика»;
  • кваліфікованих менеджерів для аналізу структури та тенденцій і резервів розвитку бізнесу;
  • науковців та дослідників соціально-економічних явищ, які бажають підвищити вміння та навички щодо збору, обробки, систематизації та аналізу даних в процесі власних досліджень;
  • слухачів системи перекваліфікації та підвищення кваліфікації;
  • кожну освічену людину.

Відео курсу доступні на Youtube безкоштовно.