Перевірочний тест зі «Статистики»

Перевірочний тест зі «Статистики»

 Відчуй себе справжнім бізнес-аналітиком та дізнайся про свій рівень знань зі «Статистики», відповівши всього на 10 тестових запитань.

На кожне запитання лише ОДНА правильна відповідь. Максимальна кількість балів – 100.

1. Внутрішньорічні сезонні коливання відображають за допомогою
2. Якою повинна бути чисельність вибірки при визначенні середньої транзакціїу Bitcoin, щоб з ймовірністю 0,954 гранична помилка вибірки не перевищувала 5BTC? Орієнтовна дисперсія транзакцій дорівнює 2000BTC.
3. В останньому турі першості регіону з футболу розподіл команд за кількістю забитих м’ячів має вигляд:

Визначити моду і медіану
4. Середня величина ознаки дорівнює 12, дисперсія – 49. Можемо зробити висновок, що:
5. McKinsey&Company готує аналітичну доповідь за результатами соціологічного опитування респондентів щодо їх загальної задоволеності життям, яка формується під впливом задоволеності роботою та побутом (рис. 1 та 2).


Порівнюючи нахил ліній регресії на рис. 1 та 2 можна зробити припущення, що вплив факторної ознаки на результативну сильніший:

6. Як змінилася кількість продажу смартфонів, якщо ціни зросли у 2 рази, а вартість продажу зменшилася на 23%?
7. Виявлення і вивчення зв'язку і взаємозалежності між явищами здійснюється за допомогою групувань:
8. На рисунку нижче наведені місячні обсяги доходу компанії «Virtus-S» за декілька років. Зазначте, які компоненти часового ряду формують закономірність динаміки доходу компанії за ці роки
9. Серед нижченаведених величин оберіть відносну величину координації
10. Обстеження продуктивності праці на підприємствах, які виробляють близько 85% обсягу промислової продукції регіону за охопленням одиниць сукупності є спостереженням: