Перевірочний тест зі «Статистики»

Перевірочний тест зі «Статистики»

 Відчуй себе справжнім бізнес-аналітиком та дізнайся про свій рівень знань зі «Статистики», відповівши всього на 10 тестових запитань.

На кожне запитання лише ОДНА правильна відповідь. Максимальна кількість балів – 100.

1. Внутрішньорічні сезонні коливання відображають за допомогою
2. В останньому турі першості регіону з футболу розподіл команд за кількістю забитих м’ячів має вигляд:

Визначити моду і медіану
3. На рисунку нижче наведені місячні обсяги доходу компанії «Virtus-S» за декілька років. Зазначте, які компоненти часового ряду формують закономірність динаміки доходу компанії за ці роки
4. Обстеження продуктивності праці на підприємствах, які виробляють близько 85% обсягу промислової продукції регіону за охопленням одиниць сукупності є спостереженням:
5. Якою повинна бути чисельність вибірки при визначенні середньої транзакціїу Bitcoin, щоб з ймовірністю 0,954 гранична помилка вибірки не перевищувала 5BTC? Орієнтовна дисперсія транзакцій дорівнює 2000BTC.
6. Як змінилася кількість продажу смартфонів, якщо ціни зросли у 2 рази, а вартість продажу зменшилася на 23%?
7. Виявлення і вивчення зв'язку і взаємозалежності між явищами здійснюється за допомогою групувань:
8. McKinsey&Company готує аналітичну доповідь за результатами соціологічного опитування респондентів щодо їх загальної задоволеності життям, яка формується під впливом задоволеності роботою та побутом (рис. 1 та 2).


Порівнюючи нахил ліній регресії на рис. 1 та 2 можна зробити припущення, що вплив факторної ознаки на результативну сильніший:

9. Серед нижченаведених величин оберіть відносну величину координації
10. Середня величина ознаки дорівнює 12, дисперсія – 49. Можемо зробити висновок, що: