Захищено: Лекційний тест 2

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Лекційний тест 2

Лекційний тест 1

На кожне запитання лише одна правильна відповідь

Всього 11 запитань. 15 хвилин. Таймер з'явиться у правому нижньому кутку

ПІБ
Email
Група без пробілу або риски (наприклад Е91)
1. До площинних діаграм відносять діаграми:
2. Відносними величинами називаються величини, які характеризують:
3. Статистичне групування – це:
4. Вторинним називається групування:
5. Вкажіть, яка із наведених величин є відносною величиною інтенсивності
6. Виявити взаємозв’язки між явищами чи ознаками можна за допомогою групування:
7. У будь-якій сукупності сума відхилень всіх значень ознаки від середньої арифметичної:
8. Із наведених нижче ознак атрибутивними є:
9. Внутрішньорічні сезонні коливання відображають за допомогою:
10. Опишіть, у що вдягнений викладач.
11. Для графічного зображення трьох взаємопов’язаних показників використовуються