Навчальні курси

Статистика

Даний курс включає найкращі напрацювання університетів Австрії, Італії, Польщі та України. Лекції-презентації Тема 1. Предмет, метод, основні категорії та завдання статистики Тема 2. Статистичне спостереженння Тема 3. Статистичне зведення і …

Останні новини

Захищено: Тема 3. Статистичне зведення і групування матеріалів спостереження

Шапочка М.К., Маценко О.М. 3.1 Суть зведення, його завдання та організація Отримана в результаті статистичного спостереження первинна інформація досить різноманітна і несистематизована, що не дає можливості зробити певні висновки про явище, …

Захищено: Тема 2. Статистичне спостереження

Шапочка М.К., Маценко О.М. 2.1 Суть та етапи статистичного спостереження, вимоги до його результатів Вивчення і відображення масових суспільних явищ статистика здійснює за допомогою статистичних показників, одержаних в результаті статистичного дослідження. …